Lees hieronder over de gastsprekers die we hebben uitgenodigd.

We doen beroep op binnenlandse en buitenlandse experten. Aan de hand van hun deskundigheid gaat er een overzicht gegeven worden over de bezetting, de pre-collaboratie, de collaboratie, het verzet en vooral over zij die het slachtoffer werden van de genociden en de politieke gevangenen als slachtoffers van misdaden tegen de mensheid. Ook worden de gevolgen voor de tweede generatie besproken.

Dr. Yves Louis – Kinderarts, voorzitter GM-GH

Yves Louis is een Gentenaar, kinderarts en expert van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde en Secretaris-Generaal van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Door Dr. Wynen werd hij als syndicale artsenleider aangemoedigd. Yves Louis wil het engagement en de strijd van Dr. Wynen verderzetten.

Hij is de voorzitter van Groupe Mémoire – Groep Herinnering. Yves Louis heeft ook zijn eigen fonds “Dr Y. Louis” dat zich bevindt in het Joods Museum voor Deportatie en Verzet in Mechelen.

Graag geeft hij jullie meer informatie over “Waarom een Symposium?“ en “Wat is een Schutzhäftling?”. Dokter Yves Louis werkt aan een studie over de rol van de artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft interesse voor de politieke collaboratie, waar ook de artsen deel van uitmaakten, en het verzet dat daar tegenover stond.

 

José Gotovich – Ereprofessor aan de ULB, eredirecteur van het Cegesoma en erelid van de Koninklijke Academie van België

Hij is een historicus,  lid van de Koninklijke Academie en ere-professor aan de ULB. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van CArCoB (Centre des Archives Communistes en Belgique). Waarom zich verzetten?” en “Wat is de motivatie voor verzet?”, dat krijg je van José Gotovitch te horen.

Als ex-voorzitter van het ‘Centre Guerres et Sociétés Contemporaines’ is José Gotovitch een absolute referentie voor alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met de Communistische Partij. Hij voert zijn onderzoek uit in de tweevoudige richting van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het communisme in België, vooral gezien vanuit het sociale en prosopografische gezichtspunt.

Marc Verschooris – Auteur, geassocieerd onderzoeker Cegesoma

Marc Verschooris is voormalig lector aan de Hogeschool Gent en  geassocieerd onderzoeker bij het onderzoekscentrum Cegesoma die jullie iets meer vertelt over “Herinnering versus geschiedenis” en “Een pleidooi voor een objectieve geschiedschrijving van de collaboratie””.

Sinds 1994 doet hij onderzoek en publiceert hij over het verzet, de collaboratie en de Jodenvervolging in Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog. In “De papegaai is geschoten” (1994), “Wachten op de maan van mei” (2000), “Schrijven in de schaduw van de dood” en “Over thuiskomen opduiken en achterblijven” (2005) deed hij onderzoek naar de terugkeer van politieke gevangenen en de Jodenvervolging in Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor Verschooris blijft de herinneringseducatie een belangrijk aspect. Daarnaast specialiseert hij zich in het onderzoek van de collaboratie in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Alain Colignon – Licentiaat in de Geschiedenis aan de ULG (Luik), historicus aan het Cegesoma

Alain Colignon behaalde in 1981 het diploma van licentiaat Geschiedenis aan de Universiteit van Luik. Na enkele jaren werkzaam te zijn als projectonderzoeker bij de provincie Luik, werd hij in 1989 historicus aan het onderzoekscentrum Cegesoma. Hij zal jullie wegwijs maken in “De collaboratie in Franstalig België, van het nationalisme tot fascisme ten dienste van de bezetter”.

Sinds 1992 is Colignon één van de twee bibliothecarissen van de instelling en is belast met de Franstalige wetenschappelijke informatieverstrekking. Sinds 2012 oefent hij de functie als Franstalige redactiesecretaris van de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis uit voor het vernieuwde Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.

Zijn interesse situeert zich vooral in het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, politiek radicalisme (zowel extreem-links als extreem-rechts), de collectieve herinnering aan periodes van troebelen en representaties van identiteiten (sociale semiotiek). Hij schreef vele notities en is daarnaast auteur van een zestigtal artikelen van verschillende bijdragen over regionale etnologie tussen 1914 en 1970.

Barbara Distel – (Allemagne – Duitsland) Doctor in de Geschiedenis, gewezen directrice van het ‘Gedenkstätte Dachau’

Barbara Distel is doctor in de Geschiedenis, Duitse curator en publicist. Van 1975 tot juli 2008 was zij directrice van het concentratiekamp Memorial in Dachau. Ze ontwikkelde de herdenkingsplaats tot een plek van intellectuele conflicten en droeg bij tot de wetenschappelijke studie van het onderdrukkende apparaat van de nationaal-socialisten. Samen met Wolfgang Benz publiceerde ze van 1985 tot 2009 de jaarlijkse Dachauer-uitgaven, dit zijn studies en documentatie over de geschiedenis van Nationaal-Socialistische concentratiekampen.

Door haar verleden en uitgebreide kennis geeft zij jullie meer informatie over “Het Memoriaal KZ Dachau” en “De erfenis van de overlevenden voor de volgende generaties”.

Jean-Pol Durand – (France – Frankrijk) Erejournalist te Parijs

Durand is ere-journalist gevestigd in Parijs. Hij geeft jarenlang internationale lezingen over de publieke gezondheid in Frankrijk. Een specialist in de medische sector met een specifiek interesse voor artsen tijdens het Interbellum. Tijdens zijn lezing op 30 maart zal hij nauwgezet het verschil en de gevolgen van nationale afkeer en pro-Duitse fascinatie bij Franse artsen uitleggen.

Sinds 1978 is Jean-Pol Durand een belangrijk figuur in de Franse medische regionale dagbladen. Tussen 1982 en 1990 was hij hoofdredacteur van “Le Quotidien du Médecin” en nadien ook van Impact-Médecin Quotidien waarvan hij medeoprichter was. In 1994 richtte hij zijn eigen agentschap op dat onderzoek deed naar de economie en de politiek van het gezondheidsbeleid en naar deskundigheid op het gebied van gezondheidstechnieken.

Chantal Kesteloot – Doctor in de Geschiedenis van de ULB, redactrice ‘Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis’, hoofd van de afdeling publieksgeschiedenis Cegesoma

Chantal Kesteloot zal de voormiddag-lezingen concluderen. Ze is doctor in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel waar ze in 2001 een proefschrift schreef over de beweging van Wallonië en Brussel tussen 1912 en 1965.

Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn de geschiedenis van de Waalse beweging, de kwestie-Brussel, herinneringen aan oorlog en nationale geschiedenis en de problematiek van nationalisme en nationale identiteiten.

Sinds 1992 maakt ze deel uit van het permanente team van CEGESOMA. Dit is het Studie-en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. 

Ze schreef onder meer volgende boeken over de Belgische bezetting:

La belgique et la grande guerre, du café liégeois au soldat inconnu

Bruxelles, ville occupée ; 1914-1918

BRUXELLES, LA MÉMOIRE ET LA GUERRE : 1914-2014

BRUXELLES SOUS L’OCCUPATION : 1940-1944

Jos Rathé – Licentiaat Hedendaagse Geschiedenis, VUB

“Op 16 april 1943 werden de Joodse psychiatrische patiënten van de Rijkskolonie te Geel verzameld om weggevoerd te worden. De Duitsers daagden echter niet op… en de meerderheid van de Joodse patiënten overleefde de Tweede Wereldoorlog. Waarom werden zij met rust gelaten? Wie waren ze?”.

Samen met twee andere Geelse historici ging Rathé op zoek naar de waarheden en onopgeloste mysteries die tijdens de Tweede Wereldoorlog over deze Joodse patiënten de ronde deden. Op 30 maart legt hij uitgebreid het belang en de rol van de Geelse Rijkskolonie gedurende de Tweede Wereldoorlog uit.

Anja K. Peters – (Allemagne – Duitsland) Dr. rer. medic., University Greifswald

Anja K. Peters is een Duitse doctor in de Geneeskunde aan de Universiteit van Greifswald. Haar focus ligt op de verloskundige en de verpleegkundige sector onder het nationaal-socialisme. Haar lezing zal specifiek gaan over Nanna Conti die ook wel bekend stond als de Reichsbammenführerin tijdens de Tweede Oorlog en haar relatie met professor Daele.  Ze zal uitleggen hoe bepaalde methodes en reguleringen onder de regering van Hitler binnen de vroedkunde werden gehanteerd. Deze methodes en reguleringen staan immers aan de oorsprong van sommige nog steeds gehanteerde technieken.

George Hauptmann – (France – Frankrijk) Doctor in de Geneeskunde, doctor in de Klinische Biologie, ereprofessor aan de universiteit van Straatsburg

George Hauptmann is een Franse doctor in de Geneeskunde, Klinische Biologie en is een Ereprofessor aan de Universiteit van Straatsburg. Hij zal spreken over Adélaïde (Haïdi) Hautval een psychiater die werd vastgehouden in Auschwitz en Ravensbrück en werd gebruikt als dokter in verschillende kampen. Ze handelde als onafhankelijke verzetstrijder in deze kampen.

Marnix Beyen – Hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen

Dr. Marnix Beyen is hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.  Hij schreef in 1999 een proefschrift over de omgang met de nationale geschiedenis in oorlogstijd, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog (in België en Nederland).

Hij schrijft regelmatig opiniestukken voor De Standaard, De Morgen en Knack. Deze opiniestukken gaan steeds over zijn vakgebied.

Dr. Marnix Beyen zal op het symposium een antwoord geven op de volgende vraag: “Waarom krijgen het verzet en de politieke gevangenen zo weinig plaats in het collectieve geheugen in Vlaanderen?”.

Valentine Goby – (France – Frankrijk) Schrijfster

De Franse Valentine Goby studeerde af aan Sciences PO, een internationale universiteit in Parijs, en werkte daarna lange tijd voor humanitaire verenigingen die straatkinderen helpen. Vandaag is ze een bekende schrijfster en literatuurdocent op Sciences PO.

Ze schreef onder andere het boek “Kinderzimmer”. Het boek gaat over de 22-jarige Mila die in 1944 in het kamp Ravensbrück terechtkomt. Ze is zwanger maar weet niet wat er gaat gebeuren met haar en haar ongeboren baby.

Het boek kende een enorm succes en won ook verschillende literaire prijzen zoals de Booksellers Award 2014. Op 30 maart 2019 zal ze meer uitleg geven over dit boek. 

Valentine Goby, Henri de Gerlache en Claire Pahaut bundelen hun krachten en komen wat meer vertellen over de “Kinderzimmer”, een verzet in het kamp Ravensbrück. Je zal ook meer te weten komen over het kamp Ravensbrück zelf.

Henri de Gerlache – Producteur, kleinzoon van een politiek gevangene van Ravensbrück

Henri de Gerlache is een Belgische producer, schrijver en filmregisseur. Hij is de kleinzoon van een politiek gevangene van Ravensbrück.

Hij trekt heel de wereld rond en maakt meerdere documentaires over verschillende onderwerpen.  De producer is vooral bekend van La Belge Histoire du Festival de Cannes (2017), Sur les traces de Tintin (2010) en Naked Science (2004).

De film La Belge Histoire du Festival de Cannes werd genomineerd voor de Golden Eye in 2017 en voor de Magritte Award in 2018.

Valentine Goby, Henri de Gerlache en Claire Pahaut bundelen hun krachten en komen wat meer vertellen over de “Kinderzimmer”, een verzet in het kamp Ravensbrück. Je zal ook meer te weten komen over het kamp Ravensbrück zelf.

Claire Pahaut – Historica, vice-voorzitster GM-GH

Claire Pahaut is een historica en tevens vice-voorzitster van Groupe Mémoire – Groep Herinnering. Ze werkt voor de Dienst van Oorlogsslachtoffers en bereidt een identificatietabel voor van vrouwen gedeporteerd naar het nazikamp Ravensbrück, van politieke gevangenen, Jodinnen en zigeunervrouwen. Belgische of slachtoffers die in België zijn onthaald na de oorlog.

Valentine Goby, Henri de Gerlache en Claire Pahaut bundelen hun krachten om de vragen van het publiek te beantwoorden over het verzet in het kamp Ravensbrück en daarbij zal ook het boek “Kinderzimmer” ter sprake komen. 

Sluit Menu